سامانه دکتر ناب

سامانه دستیابی به بهترین پزشک

جدیدترین اخبار سامانه دکتر ناب
ویدئوهای اعمال جراحی

هشت ماه پس از عمل پیوند بازو

پیوند بازوی قطع شده بیمار ۴۰ ساله

پیوند بازو قطع شده با نقاله

پارگی تاندون در مسابقات وزنه برداری

پیوند انگشت شست و اشاره

پیوند انگشت شست مرد ۲۱ ساله

قطع بازوی بیمار ۵ ساله

پیوند انگشت شست، اشاره، میانی و حلقه

تلگرام سامانه دکتر ناب

به تلگرام سامانه دکتر ناب بپیوندید

اتصال به کانال
بستن